Obraz 18

BEZ NAZWY

Technika olejno-żywiczna, 60 x 44,5 cm, Autoportret