Obraz 24

AUTOPORTRET 

Technika olejno-żywiczna, 40 x 50 cm, płótno