Obraz 3

BEZ TYTUŁU 2018

Technika olejno-żywiczna,65x81cm, płyta cdf